tilbakeSpråk og litteratur i et flerkulturelt samfunn 2 - NORD6013