tilbakeKliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering - SYA2102