tilbakeDrift og vedlikehold av veger i kaldt klima - BA8617