tilbakeSpråk og litteratur i et flerkulturelt samfunn 1 - NORD6012