tilbakeForskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk - IFEL8000