tilbakePraktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning - RPR1011