tilbakeFordypning i fysikk for lærere (1-7) - MGLU4116