tilbakeAvansert optimering under usikkerhet - IØ8404