tilbakeNorsk 3 (1-7): Lese- og skrivevansker - LGU14008