tilbakePhD tema i marin kybernetikk og hybride kraftsystem - MR8500