tilbakeDagens syn på multiskala brudd og plastisitet - MM8404