tilbakeProfesjonsutøvelse i lokal og global kontekst - BBV2008