tilbakeMarine Næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi - BT3110