tilbakeVariasjonsmetoder og variasjonsprinsipper for kontinuumsbaserte analyseprogram - MM8100