tilbakeFelles litterært pensum, nyere del - ALIT3303