tilbakeMikrostruktur- og egenskaper ved termomekanisk bearbeiding - Fenomener og teoretiske modeller - MT8216