tilbakePatologi, farmakologi og kliniske ferdigheter - RAT1005