tilbakePraksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen - RAT1004