tilbakeKliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering - praksisstudier - SYA2103MED