tilbakeSpråklig variasjon og endring – utforskende arbeid med språk gjennom tid og rom - NORD6020