tilbakeIntroduksjon til hendelseshåndtering - IIKG3020