tilbakeKvantitative forskningsmetoder i kroppsøving - MGLU4218