tilbakeProduksjon for sal og scene (1-7) - LGU14017