tilbakeVitenskapsteori og metode 5-10 (matematikk) - MGLU5504