tilbakeMedisinsk laboratorieteknologi, innføring i bioingeniørfag - HBIOT1010