tilbakeMobile og distribuerte applikasjoner - ID303911