tilbakeVitenskapsteori, etikk og fagkritikk - BMET4000