tilbakeBacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor evolusjonspsykologi og individuelle forskjeller - PSY2902