tilbakeStrukturer og mønster i tidlig matematikk - SKOLE6242