tilbakeOperativsystemer, virtualisering og sikkerhet - IDATG2202