tilbakeArkeologisk kunnskapsproduksjon I - ARK2001