back

Velkommen til NTNU sin nye studiekvalitetsportal. Rapporter fra 2019 og tidligere kan du finne i vår gamle løsning DOQ.

050SY Bachelor i sykepleie162AL Årsstudium i økonomi og ledelse184BG Medisinske og biologiske fag - årsstudium298BMI Bachelor i Biomarin Innovasjon353MN Bachelor i nautikk359ML Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse427BT Bachelor i Bioteknologi432SM Bachelor i Shipping management699SD Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign702BI Bachelor i Bioingeniørfag830MDO Master i operativ maritim ledelse840MD Master of Science - Product and System Engineering850MD Master of Science in Naval ArchitectureBARK Arkeologi - bachelorstudiumBBEV Bevegelsesvitenskap - bachelorstudiumBBI Biologi - bachelorstudiumBBK Billedkunst - bachelorstudiumBDRAMA Drama og teater - bachelorstudiumBENG Bachelor i engelskBERGO Bachelor i ergoterapiBEUROP Europastudier - bachelorstudiumBFI Filosofi og etikk - bachelorstudiumBFS Fremmedspråk - bachelorstudiumBFY Fysikk - bachelorstudiumBGEOG Geografi - bachelorstudiumBGEOL Geologi - bachelorstudiumBHIST Historie - bachelorstudiumBIAIS Bachelor i ingeniørfag, automatisering og intelligente systemerBIBYGG Bachelor i ingeniørfag, byggBIFOREN Bachelor i ingeniørfag, fornybar energiBIGEOMAT Bachelor i ingeniørfag, geomatikkBIHAV Bachelor i ingeniørfag, havbrukBIMAS-F Bachelor i ingeniørfag - maskin-nettbasertBIMASKIN Bachelor i ingeniørfag, maskinBIXD Interaksjonsdesign - bachelorstudiumBKJ Kjemi - bachelorstudiumBKULMI Kulturminneforvaltning - bachelorstudiumBLOG Bachelor i logistikkledelseBMED Grafisk design - bachelorstudiumBMUSK Musikk, utøvende - jazz - bachelorstudium (3-årig)BMUSP Musikk, utøvende - klassisk - bachelorstudium (4-årig)BMUST Musikkteknologi - bachelorstudiumBMUSV Musikkvitenskap - bachelorstudiumBMV Medievitenskap - bachelorstudiumBNORDLIT Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudiumBPED Pedagogikk - bachelorstudiumBPOL Statsvitenskap - bachelorstudiumBPSY Psykologi - bachelorstudiumBRAD Bachelor i radiografiBRADIO Bachelor i radiografiBRVI Religionsvitenskap - bachelorstudiumBRVL Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudiumBSANT Sosialantropologi - bachelorstudiumBSOS Sosiologi - bachelorstudiumBSPL Bachelor i sykepleieBSPLD Bachelor i sykepleie, deltidBSØK Samfunnsøkonomi - bachelorstudiumBTEKD Bachelor i produktdesign og teknologiBWU Bachelor i webutviklingBYRK Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudiumBØA Bachelor i økonomi og administrasjonBØKLED Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraftBØKLED-F Bachelor i økonomi og administrasjon, deltidCMED MedisinstudietCPSY6 Psykologutdanning, 6-årig løpCPSYR PsykologutdanningFPPU-A Fleksibel PPU for allmennfagFPPU-Y Fleksibel PPU for yrkesfagFTHINGLOG Bachelor i ingeniørfag, logistikkFTHINGMAT Bachelor i ingeniørfag, materialteknologiFTTRADBYGG Bachelor i tradisjonelt bygghandverkFTVIDULTRA Videreutdanning i ultralyd av hjerte og karHSGAUB Bachelor i audiologi (audiograf)HSGBVB Bachelor i barnevern (barnevernspedagog)HSGFTB Bachelor i fysioterapiHSGSOB Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)HSGVEB Bachelor i vernepleieHSMBV Master i barnevernHSMMR Master i Medisinsk MR-avbildningHSVPABU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og ungeKENG1-8-13 KOMPiS Engelsk 1, 8.-13. trinnKENG2-8-13 KOMPiS Engelsk 2, 8.-13. trinnKLSBA KOMPiS Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikkKLSENG-1-7 KOMPiS Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinnKNO1-8-13 KOMPiS Norsk 1, 8.-13. trinnKNO2-8-13 KOMPiS Norsk 2, 8.-13. trinnKNOM2-8-13 KOMPiS Norsk 2, 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnetKNORD KOMPiS Nordisk språk og litteraturKTC1 KOMPiS Engelsk, Take Credit 1KTC2 KOMPiS Engelsk, Take Credit 2LTARKIV Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltningLTBATGTOLK Bachelor i norsk tegnspråkLTTEGN TegnspråkutdanningMAAR Arkitektur - masterstudium (5-årig)MAAR2 Arkitektur - masterstudium (2-årig)MAD Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltningMAEIENDOM Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudiumMALIT Allmenn litteraturvitenskap - masterstudiumMARK Arkeologi - masterstudiumMBIOT5 Bioteknologi (5-årig) - masterstudiumMDANS Dance Studies - Master's ProgrammeMDID Master i fagdidaktikkMDT Drama og teater - masterstudiumMEIENDOM Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudiumMENG Engelsk - masterstudiumMENTRE Entreprenørskap - masterstudiumMENTRESAM Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunnMEURSTUD European Studies (Master's Programme)MFA Fine Art (Master's Programme)MFARMASI Farmasi - masterstudiumMFHLS Folkehelse - masterstudiumMFI Filosofi - masterstudiumMFINØK Finansiell økonomi - masterstudiumMFRAN Fransk - masterstudiumMFUNKSAM Funksjonshemming og samfunn - masterstudiumMFYSPL Fysisk planlegging - masterstudiumMGEOG Geografi - masterstudiumMGEOL Geologi - masterstudiumMGLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)MGLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)MHIST Historie - masterstudiumMHLED Master i helseledelseMHMS Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse - masterstudiumMIBYGG Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig)MIENTRE NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)MIHMS Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse - masterstudiumMIIDS Master i industriell innovasjon og digital sikkerhetMIMART Marin teknikk - masterstudium (2-årig)MIPROD Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig)MIUVT Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig)MIXD Master in Interaction DesignMJORDMOR Master i jordmorfagMKKS Likestilling og mangfold - masterstudiumMKLIHEL Klinisk helsevitenskap - masterstudiumMKLISP Master i klinisk sykepleieMKULMI Kulturminneforvaltning - masterstudiumMLAKMO Master i operativ maritim ledelseMLGEOG Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 MLHIST Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13MLKIDR Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13MLOGO Logopedi - erfaringsbasert masterstudiumMLS Master - lærerspesialistMLSAM Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13MLSPRÅK Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13MMCT Music, Communication and Technology - (Master's Programme)MMEDBT Master i medisinsk bildeteknologiMMEDIE Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudiumMMUSP Music Performance (Master’s programme)MMUST Creative Music Technology (Master’s programme)MMUSV Musikkvitenskap - masterstudiumMNORD Nordisk språk og litteratur - masterstudiumMORG Organisasjon og ledelse - masterstudiumMPCHILD Childhood Studies (Master's Programme)MPED Pedagogikk - masterstudiumMPEDLÆR Master i pedagogikk for lærereMPHFENG English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme)MPHLS Psykisk helse - masterstudiumMPOL Statsvitenskap - masterstudiumMPPR Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudiumMPRSPED Spesialpedagogikk - masterstudiumMPSY Psykologi - masterstudiumMRR Regnskap og revisjon - masterstudiumMRVI Religionsvitenskap - masterstudiumMRÅDBU Master i rådgivning for barn og ungdomMRÅDG Rådgivningsvitenskap - masterstudiumMSA1 Urban Ecological Planning (Master's Programme)MSANT Sosialantropologi - masterstudiumMSAQUAH Master of Science in Health Management in AquacultureMSARB Sosialt arbeid - masterstudiumMSB1 Hydropower Development (Master's Programme)MSBIO Biology (Master's Programme)MSBIOTECH Biotechnology (Master's Programme)MSCHEM Chemistry (Master's Programme)MSDESIG Industrial Design (Master's Programme)MSENCOTO Master's Programme in Environmental Contamination and ToxicologyMSENTRE Entrepreneurship (Master's Programme)MSENVITOX Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme)MSG1 Petroleum Engineering (Master's Programme)MSG2 Petroleum Geosciences (Master's Programme)MSGEOTECH Geotechnics and Geohazards (Master's Programme)MSGLOMAN Global Manufacturing Management (Master's Programme)MSGLOPOL Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme)MSINDECOL Industrial Ecology (Master's Programme)MSKIP Master i språk og kommunikasjon i profesjonerMSKOLUT Master i skoleutvikling og utdanningsledelseMSMOLMED Molecular Medicine (Master's Programme)MSN1 Marine Technology (Master's Programme)MSOCEAN Ocean Resources (Master's Programme)MSOS Sosiologi - masterstudiumMSPAHE Master of Science in Physical Activity and HealthMSPHYS Physics (Master's Programme)MSPOLYTECH Polymer Technology (Nordic Master's Programme)MSPROMAN Project Management (Master's Programme)MSPUHE Global Health (Master's Programme)MSRAMS Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme)MSSUSARC Sustainable Architecture (Master's Programme)MSTS Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudiumMSUMA Master in Sustainable ManufacturingMSØK Samfunnsøkonomi - masterstudiumMSØK/5 Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudiumMTBYGG Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig)MTDESIG Industriell design - masterstudium (5-årig)MTFYMA Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig)MTIØT Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)MTKJ Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig)MTMART Marin teknikk - masterstudium (5-årig)MTNANO Nanoteknologi - masterstudium (5-årig)MTPETR Petroleumsfag - masterstudium (5-årig)MTPROD Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)MTRAD Bachelor i radiografiMTTEKGEO Tekniske geofag - masterstudium (5-årig)MTVMRDEL Videreutdanning i magnetisk resonans deltidMTYSK Tysk - masterstudiumMVL Master i læring i arbeidsliv og samfunnPHAAR Arkitektur - doktorgrad (ph.d.)PHDESIG Design - doktorgrad (ph.d.)PHESTET Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.)PHHIST Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.)PHKULT Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.)PHKUNST Kunstnerisk utviklingsarbeid - doktorgrad (ph.d.)PHOL Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.)PHSPRÅK Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.)PHSV Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.)PHUV Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.)PRPED Praktisk-pedagogisk utdanning - heltidSPBSP Bachelor i sykepleieSPVAKSPL Avansert sykepleieSPVIDAEHS Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helseSPVKAR Kardiologisk sykepleieSPVPH1 Videreutdanning, psykisk helsearbeidTESTPRG1 Testprogram1VASP Videreutdanning i anestesisykepleieVBASP Videreutdanning i barnesykepleieVHSD Videreutdanning i helsesykepleieVISP Videreutdanning i intensivsykepleieVKRESP Videreutdanning i kreftsykepleieVOSP Videreutdanning i operasjonssykepleieÅALIT Allmenn litteraturvitenskap - årsstudiumÅDRAMA Drama og teater - årsstudiumÅENG Engelsk - årsstudiumÅFI Filosofi - årsstudiumÅFRAN Fransk - årsstudiumÅFRANCAEN Fransk med didaktikk - Caen - årsstudiumÅGEOG Geografi - årsstudiumÅKIRKMUS Kirkemusikk - ettårig studiumÅLAT Latin - årsstudiumÅLIMA Likestilling og mangfold - årsstudiumÅMUSV Musikkvitenskap - årsstudiumÅNORD Nordisk språk og litteratur - årsstudiumÅPED Pedagogikk - årsstudiumÅPOL Statsvitenskap - årsstudiumÅPSY Psykologi - årsstudiumÅRTEK Årsstudium i produktdesign og teknologiÅRVI Religionsvitenskap - årsstudiumÅRWEB Webdesign - årsstudiumÅRØKLED Årsstudium i økonomi og administrasjonÅSPANSK Spansk - årsstudiumÅSTS Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudiumÅSØK Samfunnsøkonomi - årsstudiumÅTYSK Tysk - årsstudiumÅØKADM Årsstudium i økonomi og administrasjonØA369 Økonomi og administrasjon - bachelorstudiumØABACHELOR Bachelor i økonomi og administrasjonØAMLT Master i ledelse av teknologiØAMPA3 Master of Public AdministrationØAMSC Master i økonomi og administrasjon