tilbake

Velkommen til NTNU sin nye studiekvalitetsportal. Her finner du alle emne- og studieprogramrapporter som er publisert i KASPER. Rapporter fra 2019 og tidligere kan du finne i vår gamle løsning DOQ.

004DA Bachelor i ingeniørfag - Data006EK Bachelor i ingeniørfag - Elkraft017AU Bachelor i ingeniørfag - Automatiseringsteknikk050SY Bachelor i sykepleie162AL Årsstudium i økonomi og ledelse184BG Medisinske og biologiske fag - årsstudium252FK Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag298BMI Bachelor i Biomarin Innovasjon353MN Bachelor i nautikk359ML Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse427BT Bachelor i Bioteknologi432SM Bachelor i Shipping management699SD Bachelor i ingeniørfag - skipsdesign702BI Bachelor i Bioingeniørfag830MDO Master i operativ maritim ledelse840MD Master of Science - Product and System Engineering850MD Master of Science in Naval Architecture860MIB Master in International Business and Marketing880MVS Master i simulering og visualiseringBARK Arkeologi - bachelorstudiumBBEV Bevegelsesvitenskap - bachelorstudiumBBI Biologi - bachelorstudiumBBK Billedkunst - bachelorstudiumBDIGSEC Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhetBDRAMA Drama og teater - bachelorstudiumBELDIG Bachelor i Elektrifisering og digitaliseringBENG Bachelor i engelskBERGO Bachelor i ergoterapiBEUROP Europastudier - bachelorstudiumBFI Filosofi og etikk - bachelorstudiumBFS Fremmedspråk - bachelorstudiumBFY Fysikk - bachelorstudiumBGEOG Geografi - bachelorstudiumBGEOL Geologi - bachelorstudiumBHIST Historie - bachelorstudiumBIAIS Bachelor i ingeniørfag - automatisering og intelligente systemerBIBYG-F Bachelor i ingeniørfag - bygg (nettbasert)BIBYGG Bachelor i ingeniørfag - byggBIDAT Bachelor i ingeniørfag - dataBIDATA Bachelor i ingeniørfag - dataBIELE Bachelor i ingeniørfag - elektroBIELEKTRO Bachelor i ingeniørfag - elektroBIFOREN Bachelor i ingeniørfag - fornybar energiBIGEOMAT Bachelor i ingeniørfag - geomatikkBIHAV Bachelor i ingeniørfag - havbrukBIMAS-F Bachelor i ingeniørfag - maskin (nettbasert)BIMASKIN Bachelor i ingeniørfag - maskinBIT Informatikk - bachelorstudiumBIXD Interaksjonsdesign - bachelorstudiumBKJ Kjemi - bachelorstudiumBKUH Kunsthistorie - bachelorstudiumBKULMI Kulturminneforvaltning - bachelorstudiumBLOG Bachelor i logistikkledelseBMAT Matematiske fag - bachelorstudiumBMED Grafisk design - bachelorstudiumBMUSK Musikk, utøvende - jazz - bachelorstudium (3-årig)BMUSP Musikk, utøvende - klassisk - bachelorstudium (4-årig)BMUST Musikkteknologi - bachelorstudiumBMUSV Musikkvitenskap - bachelorstudiumBMV Medievitenskap - bachelorstudiumBNORDLIT Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudiumBPARAMED ParamedisinBPED Pedagogikk - bachelorstudiumBPOL Statsvitenskap - bachelorstudiumBPSY Psykologi - bachelorstudiumBRAD Bachelor i radiografiBRADIO Bachelor i radiografiBRVI Religionsvitenskap - bachelorstudiumBRVL Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudiumBSAMIDR Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudiumBSANT Sosialantropologi - bachelorstudiumBSOS Sosiologi - bachelorstudiumBSPL Bachelor i sykepleieBSPLD Bachelor i sykepleie, deltidBSPLH Bachelor i sykepleie , heltidBSØK Samfunnsøkonomi - bachelorstudiumBTEKD Bachelor i produktdesign og teknologiBWU Bachelor i webutviklingBYRK Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudiumBØA Bachelor i økonomi og administrasjonBØKLED Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraftBØKLED-F Bachelor i økonomi og administrasjon, deltidCMED MedisinstudietCPSY6 Psykologutdanning, 6-årig løpCPSYR PsykologutdanningFPPU-A Fleksibel PPU for allmennfagFPPU-Y Fleksibel PPU for yrkesfagFTFORKURS Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fagFTHINGKJ Bachelor i ingeniørfag - kjemiFTHINGLOG Bachelor i ingeniørfag - logistikkFTHINGMAT Bachelor i ingeniørfag - materialteknologiFTREALFAG Realfagskurs 1/2 årigFTTRADBYGG Bachelor i tradisjonelt bygghandverkFTVIDULTRA Videreutdanning i ultralyd av hjerte og karHSGAUB Bachelor i audiologi (audiograf)HSGBVB Bachelor i barnevern (barnevernspedagog)HSGFTB Bachelor i fysioterapiHSGSOB Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)HSGVEB Bachelor i vernepleieHSMBV Master i barnevernHSMMR Master i Medisinsk MR-avbildningHSVPABU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og ungeITBAINFO Bachelor i informasjonsbehandlingITBAITBEDR Bachelor i digital forretningsutviklingITMAIKTSA Mastergradsstudium i Digital samhandlingKDELTA KOMPiS Matematikk DELTAKENG1-8-13 KOMPiS Engelsk 1, 8.-13. trinnKENG2-8-13 KOMPiS Engelsk 2, 8.-13. trinnKLSBA KOMPiS Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikkKLSENG-1-7 KOMPiS Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinnKMA1-8-13 KOMPiS Matematikk 1, 8.-13. trinnKMA2-8-13 KOMPiS Matematikk 2, 8.-13. trinnKNO1-8-13 KOMPiS Norsk 1, 8.-13. trinnKNO2-8-13 KOMPiS Norsk 2, 8.-13. trinnKNOM2-8-13 KOMPiS Norsk 2, 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnetKNORD KOMPiS Nordisk språk og litteraturKSPA1-8-13 KOMPiS Spansk 1, 8.-13. trinnKTC1 KOMPiS Engelsk, Take Credit 1KTC2 KOMPiS Engelsk, Take Credit 2KTGN1-1-10 KOMPiS Norsk tegnspråk 1 (1.-10. trinn)KTGN2-1-10 KOMPiS Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn)LTARKIV Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltningLTBATGTOLK Bachelor i norsk tegnspråkLTTEGN TegnspråkutdanningMAAR Arkitektur - masterstudium (5-årig)MAAR2 Arkitektur - masterstudium (2-årig)MACHOREO Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme)MACS Master in Applied Computer ScienceMACS-COSI Colour in Science and Industry (COSI) MAD Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltningMAEIENDOM Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudiumMAKALLMSP Master i avansert klinisk allmennsykepleieMALIT Allmenn litteraturvitenskap - masterstudiumMARK Arkeologi - masterstudiumMBIOT5 Bioteknologi (5-årig) - masterstudiumMBVARB Master i barnevernsarbeidMDANS Dance Studies - Master's ProgrammeMDID Master i fagdidaktikkMDT Drama og teater - masterstudiumMEIENDOM Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudiumMENG Engelsk - masterstudiumMENTRE Entreprenørskap - masterstudiumMENTRESAM Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutviklingMETA40 Manufacturing 4.0 by Intelligent and Sustainable TechnologiesMEURSTUD European Studies (Master's Programme)MFA Fine Art (Master's Programme)MFARMASI Farmasi - masterstudiumMFHLS Folkehelse - masterstudiumMFI Filosofi - masterstudiumMFINØK Finansiell økonomi - masterstudiumMFMV Film- og medievitenskap - masterstudiumMFRAN Fransk - masterstudiumMFUNKSAM Funksjonshemming og samfunn - masterstudiumMFYSPL Fysisk planlegging - masterstudiumMGEOG Geografi - masterstudiumMGEOL Geologi - masterstudiumMGLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)MGLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)MHI Helseinformatikk - masterMHIST Historie - masterstudiumMHLED Master i helseledelseMHMS Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse - masterstudiumMIBYGG Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig)MIDR Idrettsvitenskap - masterstudiumMIDT Datateknologi - masterstudium (2-årig)MIENERG Energi og miljø - masterstudium (2-årig)MIENTRE NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)MIHMS Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse - masterstudiumMIIDS Master i industriell innovasjon og digital sikkerhetMIIK Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig)MIMART Marin teknikk - masterstudium (2-årig)MIPROD Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig)MIS Master in Information SecurityMISD Master in Information Security-part timeMISEB Experience-based Master in Information SecurityMITK Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig)MIUVT Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig)MIXD Master in Interaction DesignMJORDMOR Master i jordmorfagMKKS Likestilling og mangfold - masterstudiumMKLIHEL Klinisk helsevitenskap - masterstudiumMKLISP Master i klinisk sykepleieMKUH Kunsthistorie - masterstudiumMKULMI Kulturminneforvaltning - masterstudiumMLAKMO Master i operativ maritim ledelseMLGEOG Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 MLHIST Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13MLKIDR Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13MLOGO Logopedi - erfaringsbasert masterstudiumMLREAL Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13MLS Master - lærerspesialistMLSAM Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13MLSPRÅK Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13MMCT Music, Communication and Technology - (Master's Programme)MMEDBT Master i medisinsk bildeteknologiMMEDIE Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudiumMMUSP Music Performance (Master’s programme)MMUST Creative Music Technology (Master’s programme)MMUSV Musikkvitenskap - masterstudiumMNORD Nordisk språk og litteratur - masterstudiumMODAA Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeidMORG Organisasjon og ledelse - masterstudiumMPCHILD Childhood Studies (Master's Programme)MPED Pedagogikk - masterstudiumMPEDLÆR Master i pedagogikk for lærereMPHFENG English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme)MPHLS Psykisk helse - masterstudiumMPOL Statsvitenskap - masterstudiumMPPR Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudiumMPRSPED Spesialpedagogikk - masterstudiumMPSY Psykologi - masterstudiumMRR Regnskap og revisjon - masterstudiumMRVI Religionsvitenskap - masterstudiumMRÅDBU Master i rådgivning for barn og ungdomMRÅDG Rådgivningsvitenskap - masterstudiumMSA1 Urban Ecological Planning (Master's Programme)MSANT Sosialantropologi - masterstudiumMSAQUAH Master of Science in Health Management in AquacultureMSARB Sosialt arbeid - masterstudiumMSB1 Hydropower Development (Master's Programme)MSBIO Biology (Master's Programme)MSBIOTECH Biotechnology (Master's Programme)MSCHEM Chemistry (Master's Programme)MSCHEMBI Master of Science in Sustainable Chemistry and Biochemical EngineeringMSCOMEMA MSc in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+)MSCOSI Master's Programme in Computational Colour and Spectral ImagingMSDESIG Industrial Design (Master's Programme)MSECS Embedded Computing Systems (Master's Programme)MSELPOWER Electric Power Engineering (Master's Programme)MSELSYS Electronic Systems Design (Master's Programme)MSENCOTO Master's Programme in Environmental Contamination and ToxicologyMSENTRE Entrepreneurship (Master's Programme)MSENVIENG Environmental Engineering (Master's Programme)MSENVITOX Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme)MSG1 Petroleum Engineering (Master's Programme)MSG2 Petroleum Geosciences (Master's Programme)MSGEOTECH Geotechnics and Geohazards (Master's Programme)MSGLOMAN Global Manufacturing Management (Master's Programme)MSGLOPOL Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme)MSINDECOL Industrial Ecology (Master's Programme)MSIT Master of Science in InformaticsMSIVØK5 Master i økonomi og administrasjonMSKIP Master i språk og kommunikasjon i profesjonerMSKOLUT Master i skoleutvikling og utdanningsledelseMSMIR Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR)MSMNFMA Mathematical Sciences (Master's Programme)MSMOLMED Molecular Medicine (Master's Programme)MSN1 Marine Technology (Master's Programme)MSNARM Natural Resources Management (Master's Programme)MSOCEAN Ocean Resources (Master's Programme)MSOS Sosiologi - masterstudiumMSPAHE Master of Science in Physical Activity and HealthMSPHYS Physics (Master's Programme)MSPOLYTECH Polymer Technology (Nordic Master's Programme)MSPROMAN Project Management (Master's Programme)MSPUHE Global Health (Master's Programme)MSRAMS Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme)MSREM Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme)MSSE Sustainable Energy (Master's Programme)MSSUSARC Sustainable Architecture (Master's Programme)MSTCNNS Digital Infrastructure and Cyber Security (Master's Programme)MSTS Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudiumMSUMA Master in Sustainable ManufacturingMSØK Samfunnsøkonomi - masterstudiumMSØK/5 Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudiumMTBIO Bachelor i bioingeniørfagMTBYGG Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig)MTDESIG Industriell design - masterstudium (5-årig)MTDO Master i teknologiledelse og digital omstillingMTDT Datateknologi - masterstudium (5-årig)MTELSYS Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig)MTENERG Energi og miljø - masterstudium (5-årig)MTFYMA Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig)MTING Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig)MTIØT Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)MTKJ Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig)MTKOM Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig)MTMART Marin teknikk - masterstudium (5-årig)MTNANO Nanoteknologi - masterstudium (5-årig)MTPETR Petroleumsfag - masterstudium (5-årig)MTPROD Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig)MTRAD Bachelor i radiografiMTS Technology Management - Master ProgrammeMTTEKGEO Tekniske geofag - masterstudium (5-årig)MTVMRDEL Videreutdanning i magnetisk resonans deltidMTYSK Tysk - masterstudiumMVEGJERNB Master i veg, jernbane og transportMVL Master i læring i arbeidsliv og samfunnPHAAR Arkitektur - doktorgrad (ph.d.)PHBIFY Biofysikk - doktorgrad (ph.d.)PHBIOT Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.)PHDESIG Design - doktorgrad (ph.d.)PHESTET Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.)PHFY Fysikk - doktorgrad (ph.d.)PHHIST Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.)PHKULT Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.)PHKUNST Kunstnerisk utviklingsarbeid - doktorgrad (ph.d.)PHMA Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.)PHMT Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.)PHOL Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.)PHSPRÅK Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.)PHSV Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.)PHTK Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.)PHUV Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.)PRPED Praktisk-pedagogisk utdanning - heltidSPBSP Bachelor i sykepleieSPVAKSPL Avansert sykepleieSPVIDAEHS Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helseSPVKAR Kardiologisk sykepleieSPVPH1 Videreutdanning, psykisk helsearbeidTESTPRG1 Testprogram1TRADBYGEVU Bachelor i tradisjonelt bygghåndverkVASP Videreutdanning i anestesisykepleieVBASP Videreutdanning i barnesykepleieVHSD Videreutdanning i helsesykepleieVHSH Videreutdanning i helsesykepleieVISP Videreutdanning i intensivsykepleieVKOMSP Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØSVKRESP Videreutdanning i kreftsykepleieVOSP Videreutdanning i operasjonssykepleieVPALLIATIV Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfaseÅALIT Allmenn litteraturvitenskap - årsstudiumÅDRAMA Drama og teater - årsstudiumÅENG Engelsk - årsstudiumÅETIKK Etikk - årsstudiumÅFI Filosofi - årsstudiumÅFRAN Fransk - årsstudiumÅFRANCAEN Fransk med didaktikk - Caen - årsstudiumÅGEOG Geografi - årsstudiumÅHIST Historie - årsstudiumÅKIRKMUS Kirkemusikk - ettårig studiumÅKMPREALFF Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudiumÅKUH Kunsthistorie - årsstudiumÅLAT Latin - årsstudiumÅLIMA Likestilling og mangfold - årsstudiumÅMATSTAT Matematiske fag - årsstudiumÅMUSV Musikkvitenskap - årsstudiumÅNORD Nordisk språk og litteratur - årsstudiumÅPED Pedagogikk - årsstudiumÅPOL Statsvitenskap - årsstudiumÅPSY Psykologi - årsstudiumÅRBIM Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudiumÅRPARAMED Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonellÅRTEK Årsstudium i produktdesign og teknologiÅRVI Religionsvitenskap - årsstudiumÅRWEB Webdesign - årsstudiumÅRØKLED Årsstudium i økonomi og administrasjonÅSANT Sosialantropologi - årsstudiumÅSPANSK Spansk - årsstudiumÅSTS Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudiumÅSØK Samfunnsøkonomi - årsstudiumÅTYSK Tysk - årsstudiumÅØKADM Årsstudium i økonomi og administrasjonØA369 Økonomi og administrasjon - bachelorstudiumØABACHELOR Bachelor i økonomi og administrasjonØAMLT Master i ledelse av teknologiØAMPA3 Master of Public AdministrationØAMSC Master i økonomi og administrasjon