Forskningstermin 1-2-3

Søknadsfrist: 2. mai for å søke om forskningstermin som starter påfølgende akademiske år.

Husk: Det er mange prosesser som tar tid, f.eks. visum og folketrygd.

Sjekkliste - jeg har:

Skatt - ting å huske

Sett deg godt inn i reglene for skatt under utenlandsopphold

  • Gjør deg kjent med skatteavtalene Norge har med enkelte land
  • Ordne skattekort for oppholdsperioden
  • Merk at skattereglene kan være annerledes hvis du er utenlands i to kalenderår
  • Husk at forskningsstipend er skattepliktig
  • Kontrollere lønns- og trekkoppgaven

Familie og barn

Skal du til USA?

Tips til deg som skal til USA (pdf) (Obs. dokumentet er gammelt og inneholder noen lenkefeil.)

Hvis krise: Kontaktpersoner, lenker og råd

Dokumentasjon: Ta vare på kvitteringer, blant annet til fradrag for merutgifter ved oppholdet

Ferie: Registrer ferie i Paga | Mer om ferie

Permisjon: Om permisjon i løpet av forskningsterminen

Sykdom: Verdt å merke seg om sykdom under forskningsterminen

Meld fra om eventuelle endringer som avviker fra planlagt opphold.

Før retur må du

... disse vanlige feilene og misforståelsene

Starter planleggingen for sent: Mange prosesser tar tid. Det kan ta et år fra man søker til man kan dra. Idet man tipper over tre måneders opphold er det en helt annen papirmølle man skal gjennom.

Venter for lenge med å avklare veiledning av ph.d.: Avvikling eller avtale om veiledning av ph.d.-kandidater fra utlandet bør være avklart i god tid før utenlandsoppholdet starter.

Unødvendig skattlegging: På grunn av manglende dokumentasjon og bekreftelse på utenlandsoppholdet er det flere som får skattlagt stipendet sitt . 

Bruker ikke rammeavtalene: Rammeavtalene innebærer ekstra fordeler for den som er ute på reise. Se derfor ikke bare på prisen når du bestiller reise, men også på hva du får av ekstra forsikring og sikkerhet når du bruker NTNUs avtaleleverandører.

Bruk av kredittkort: Bruker du Eurocard på under halvparten av reiseutgiftene er du ikke så godt forsikret som hvis du bruker det på mer enn halvparten.

Barnetrygd: Det er ikke alle land du får med deg barnetrygden til. Dette gjelder for eksempel USA.