Akutt hjelp

Viktige telefonnummer i en nødsituasjon

Brann

110

Politi

112

Sykehus

113

 

Beredskapstelefoner

NTNU: 800 80 388

Securitas ringer til deg fra 22 57 73 00

  • Vekter – etter arbeidstid: 918 97 373
  • Strøm, ventilasjon, vann med mer: 918 97 223 (bemannet hele døgnet)

Andre samarbeidspartnere

  • SINTEF: 73 53 50 00
  • St. Olavs (ved hendelser der St. Olavs er berørt): 113
  • Samskipnaden: 02347
  • Trondheim kommune: 72 54 00 00 (sentralbord dagtid), 110 (kveld/natt)

Utlandet

  • UD: +47 22 24 36 00/+47 23 95 00 00
  • Sjømannskirken: +47 95 11 91 81

Legevakt:

  • Legevakt: 07352

Førstehjelp!

Hjertestartere

   = Krever korttilgang. Dagtid: kontakt vaktmester – Kveldstid: kontakt vaktstyrken: tlf 918 97 373

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Hovedbygningen Skranke på biblioteket, 1. etasje  
Hovedbygningen 305: Kommunikasjonsavdelingen, 3. etasje  
Elektrobyggene B 406:  Åpent 08-11 og 12-15
Elektrobyggene E 000: Krever korttilgang
Elektrobyggene

F 170: Krever korttilgang

Internasjonalt hus Rom 21: Åpent 08-15 (vestre Gløs)
Sentralbygg 1

Rom 157A

 
Realfagbygget

Utenfor infoskranken E1-102

 
Bergbygget Rom 243B - Åpent 8-16 (i skap med alarm)
Byggteknisk (Lerkendalbygget)

Til venstre for hovedinngangen ved rom 1-002

 
Dragvoll Bygg 6, nivå 3, rom 6304D - Åpent 7.30-15
Idrettsbygget Dragvoll Ved resepsjonen  
Marinteknisk senter Kontorbygget, 2. etasje ved resepsjonen
(nær F2.124)
 
Olavskvartalet Rom 615 lærerkopirom i 6.etg. Institutt for musikk 
Toppidrettssenteret i Granåsen Plan 3, i korridor mot testlaboratorium, Granåsen Toppidrettssenter