Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Akutt hjelp

Viktige telefonnummer i en nødsituasjon

Brann

110

Politi

112

Sykehus

113

 

Beredskapstelefoner

NTNU: 800 80 388

Securitas ringer til deg fra 22 57 73 00

 • Vekter: etter arbeidstid: 918 97 373
 • Drift/teknisk:
  • Trondheim: 918 97 335 (hele døgnet)
  • Gjøvik: vaktmester 908 39 523 på dagtid og 02452 (Securitas) på kveldstid
  • Ålesund: vaktmester 975 27 524 på dagtid og 02452 (Securitas) på kveldstid
 • IT-avvik varsles til IT-vakttelefon: 918 97 100 (hele døgnet)
 • Se også: NTNUs temaside for beredskap

 

 

Andre samarbeidspartnere

 • SINTEF: 73 53 50 00
 • St. Olavs hospital (ved hendelser der St. Olavs hospital er berørt): 113
 • Studentsamskipnaden: 02347
 • Trondheim kommune: 72 54 00 00 (sentralbord dagtid), 110 (kveld/natt)
 • Gjøvik kommune: 61 18 95 00 (sentralbord dagtid), 110 (kveld/natt)
 • Ålesund kommune: 70 16 20 00 (sentralbord dagtid), 110 (kveld/natt)

Utlandet

 • UD: +47 22 24 36 00 / +47 23 95 00 00
 • Sjømannskirken: +47 95 11 91 81

Legevakt:

 • Fellesnummer legevakt: 116117

Førstehjelp!

Hjertestartere

   = Krever korttilgang. Dagtid: kontakt vaktmester – Kveldstid: kontakt vaktstyrken: tlf. 918 97 373

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Trondheim:    
Hovedbygningen Skranke på biblioteket, 1. etasje  
Hovedbygningen 305 Kommunikasjonsavdelingen, 3. etasje  
Elektrobyggene B 406:  Åpent 08-11 og 12-15
Elektrobyggene E 000: Krever korttilgang
Elektrobyggene

F 170: Krever korttilgang

Internasjonalt hus Rom 21: Åpent 08-15 (vestre Gløs)
Kjemiblokk 2 I gangen, rom 130, 1. etg.  
Kjemi sydfløy Utenfor vaktmesterkontor/rom 111. Tilgjengelig hele døgnet for alle som har adgang til kjemiblokkene og realfagbygget.  
Kjemiblokk 5 Rom 162: Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
Sentralbygg 1

Rom 157A

 
Realfagbygget

Utenfor infoskranken E1-102

 
Bergbygget A-S053 - i gangen  
Bergbygget Bygg 305 - i korridoren 2. etasje
Byggteknisk (Lerkendalbygget)

Til venstre for hovedinngangen ved rom 1-002

 
Driftssentralen Rom 216, 2. etasje ved resepsjonen
Transportsentralen Ved inngangen, rom 100
Idrettsbygget Gløsh. I skranken  
Valgrinda 2000 Bygg 2, 3. etasje ved inngangsdør til IPK  
Kalvskinnet - Akrinn 1. etasje mellom person- og vareheis  
Dragvoll Bygg 6, nivå 3, utenfor Vakt og service, på vegg ved heis  
Dragvoll Idrettssenteret Ved resepsjonen  
Marinteknisk senter Kontorbygget, 2. etasje ved resepsjonen
(nær F2.124)
 
Olavskvartalet Rom 615 lærerkopirom i 6.etg. Institutt for musikk 
Toppidrettssenteret i Granåsen Plan 3, i korridor mot testlaboratorium
Tungasletta 2 Fellesarealet i 2. etasje mellom bygg A og B (veggen mot servicesenteret)  
Øya Helsehus

2 .etg. utenfor rom 026 og 7. etg. ved dør K02

 
Gjøvik:    
Gjøvik G-bygget  Ved Studenttorget  
Gjøvik H-bygget Ved auditorium Eureka  
Gjøvik Mustad Forskningslab for universell utforming  
Ålesund:    
Ålesund Hovedbygget Ved ekspedisjonen  
Ålesund Lab-bygget Ved øst-inngangen, 1 etg. ved trappen  
Ålesund Kunnskapsparken Ved hovedinngangen, 1. etg.