Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Bestille varer og tjenester

For medarbeidere

Bestilling 1-2-3

Slik bestiller du:

  1. Be om godkjennelse fra leder hvis du ikke har tillatelse til å foreta bestilling selv.
  2. Finn rett leverandør av varen du skal bestille i listen over rammeavtaler
  3. Fyll ut bestillingsskjemaet (e-rekvisisjon - BTB).
  4. Egne skjema for bestilling av PC, Mac, skjerm og tilbehør til PC/Mac
  5. Bestillingen sendes til din bestiller, fakturaen går til godkjenning av din leder.

NB! Alle fakturaer skal merkes med bestillingsnummer eller rekvisisjonsnummer.

Problemer: Kontakt din bestiller.
Hastverk: Hent rekvisisjon fra din bestiller.

Mer informasjon om bestillinger av:

Beløpsgrenser

Grunnprinsipp: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Rammeavtaler: Hvilke leverandører kan du bruke?

Anskaffe IT-løsninger? Kontakt gjerne IT-avdelingen for rådgivning.

Fakturaadresse for elektronisk faktura

  • E2B: NO974767880MVA 
  • EHF: NO974767880 
  • NTNU GLN nummer: 7080003195371
  • NTNU PEPPOL adresse: 9908: 974767880

PDF-faktura sender du til: pdf.ntnu@bscs.basware.com Dette er faktura sendt som vedlegg til e-post på pdf-format (regnes ikke som e-faktura).

Alle fakturaer skal merkes med bestillingsnummer eller rekvisisjonsnummer.

Refusjon

Refusjon av personlige utlegg

Regelverk og etikk