Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Tilrettelegging

For studenter

Individuell tilpasning

Som student med behov for tilrettelegging kan du få individuell tilrettelegging av studiesituasjonen som for eksempel mentorordning via NAV og tilrettelagt lesesalsplass.

Frister for å søke er

  • 15. september (høst)
  • 15. februar (vår)

Se også: Tips til mestringsstrategier (pdf)


Tilrettelegging av eksamen

Har du kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller skader kan du få tilrettelagt eksamen for dine behov.

Frister for å søke er


Spesielt for deg med:

Har du andre funksjonsnedsettelser eller midlertidige behov? Se eksempler på tilrettelegging og ta kontakt.


Utenlandsstudier

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet


Bolig - transport - hjelpemidler


Økonomisk støtte til studentarrangementer

Studentorganisasjoner kan søke om støtte for å tilrettelegge arrangement for studenter med funksjonsnedsettelse.


Kontakt

Vi ber deg om ikke å oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).