Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Tilrettelegging

For studenter

Individuell tilpasning

Som student med behov for tilrettelegging kan du få individuell tilrettelegging av studiesituasjonen som for eksempel mentorordning via NAV og tilrettelagt lesesalsplass.

Frister for å søke er

  • 15. september (høst)
  • 15. februar (vår)

Se også: Tips til mestringsstrategier (pdf)


Tilrettelegging av eksamen

Har du kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller skader kan du få tilrettelagt eksamen for dine behov.

Frister for å søke er


Spesielt for deg med

Har du andre funksjonsnedsettelser eller midlertidige behov? Se eksempler på tilrettelegging og ta kontakt.


Bolig - transport - hjelpemidler


Utenlandsstudier

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet


Økonomisk støtte til studentarrangement

Studentorganisasjoner kan søke om støtte for å tilrettelegge arrangement for studenter med funksjonsnedsettelse.