Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse

For studenter | For faglærere | For studieveiledere

Illustrasjon. Grafikk.

 Hvem kan jeg kontakte?

Til studenter i risikogruppe i forbindelse med Covid-19:

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

Kontakt studieveileder ved ditt studieprogram hvis:

 • Du har behov for tilrettelagt undervisning
 • Du trenger utvidet frist på semesteroppgaver/øvinger
 • Du trenger å ta studiet over lengre tid

Kontakt eksamenskontoret hvis:

 • Du har spørsmål knyttet til søknad om tilrettelagt eksamen (søknad sendes til eksamenskontoret)
 • Du lurer på hvordan tilrettelagt eksamen gjennomføres i praksis

Kontakt NTNU Tilrettelegging hvis:

 • Det er andre ting du har behov for eller trenger å få avklart. Vi er her for deg som strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer. Under ser du våre tilbud.

 Viktige frister

Noen av NTNU sine tilretteleggingstiltak har søknadsfrister: 

 • 1. september for tilrettelagt leseplass
 • 15. september for tilrettelagt eksamen i høstsemesteret
 • 15. februar for tilrettelagt eksamen i vårsemesteret

 Informasjonsvideo fra NTNU Tilrettelegging

 Muligheter for tilrettelegging

 • Mentor
 • Leseplass
 • Pensum
 • Hjelpemidler
 • Utredning

Våre tilretteleggingstilbud

 Kurs og grupper

 • Mestringskurs ADHD
 • Infomøte og mestringskurs dysleksi
 • Kurs i Lingdys og Lingpilot 
 • Mentorkurs
 • Aspergergruppe

Våre kurs og grupper 

 Kontakt NTNU Tilrettelegging

Før vi møtes er det fint om du har tenkt gjennom hvilke utfordringer du har, og hva du trenger hjelp til. 

Vi oppfordrer til å unngå sensitive person- og helseopplysninger i e-post og vedlegg.