Oppgaveskriving

Hjelp til oppgaveskriving fra Universitetsbiblioteket

Gå hit for: Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver

Kontakt

For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek.

Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no

Kurs og opplæring