Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Beredskap

Beredskapsplaner og varslingslister for medarbeidere

Varsling ved beredskapssituasjoner

  1. Håndter akutt situasjon først - Akutt hjelp - telefonnummer
  2. Varsle nærmeste leder
  3. Ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388 hvis du ikke får tak i nærmeste leder

Se også varslingssløyfen for når og hvordan du varsler.


Viktige telefonnumre

NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388

Securitas ringer deg tilbake fra: 22 57 73 00

Vekter etter arbeidstid: 918 97 373


Tekniske avvik

  • Strøm, ventilasjon, vann med mer: 918 97 335 (bemannet hele døgnet)
  • IT-avvik kan meldes til vakttelefon: 918 97 100.

For beredskapsledelsen

Se også:

Kontakt

For kontakt utenfor beredskapssituasjoner, om beredskapsarbeid og informasjon:

Lokale beredskapsplaner

Fellesadministrasjonens beredskapsplaner