Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Beredskap

Beredskapsplaner og varslingslister for medarbeidere

Denne siden støtter det systematiske beredskapsarbeidet ved NTNU og er for alle som har en rolle i beredskapsorganisasjonen. Dette omfatter først og fremst ledere, spesialistfunksjoner og ressurspersoner som er oppført i varslingslister.

Ved behov for akutt hjelp

 

Hva er beredskap?

Beredskap omhandler forberedelse til, håndtering og normalisering av dimensjonerende hendelser som i seg selv er, eller kan føre til, krisesituasjoner. En krisesituasjon er enhver hendelse, ventet eller uventet, som setter liv eller NTNUs kjernevirksomhet i fare, eller som reduserer NTNUs evne til å utføre normal drift.

Varsling ved beredskapssituasjoner

  1. Håndter akutt situasjon først
  2. Varsle nærmeste leder
  3. Ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388 hvis du ikke får tak i nærmeste leder

Varslingssløyfen - når og hvordan du varsler:

Varslingssløyfen. Illustrasjon.


Politikk for beredskap ved NTNU

Rektor har vedtatt en politikk for beredskap ved NTNU. Politikkens formål er å stadfeste NTNUs ambisjonsnivå for det systematiske beredskapsarbeidet, i møtet med de overordnede krav og føringer som er gitt.

NTNUs politikk for beredskap stadfester:

  • Mål for risikostyring, forebygging og beredskapsplanlegging
  • Mål for etablert beredskapsorganisasjon
  • Mål for varsling og mobilisering
  • Mål for opplæring og øving
  • Mål for hendelseshåndtering og samvirke

Last ned politikk for beredskap

Lokale beredskapsplaner

Fellesadministrasjonens beredskapsplaner

 

Ved beredskap publiseres offentlig informasjon fra NTNU på ntnu.no og ntnu.no/alert


Se også:

Kontakt

Det overordnede arbeidet for beredskap er lagt til HR- og HMS-avdelingen.
For informasjon og rådgivning angående det systematiske beredskapsarbeidet: