Beredskap

Beredskapsplaner og varslingslister for medarbeidere

 

For ansatte og studenter - slik varsler du

Varsling ved beredskapssituasjoner

  1. Håndter akutt situasjon først - Akutt hjelp - telefonnummer
  2. Varsle nærmeste leder
  3. Ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388 hvis du ikke får tak i nærmeste leder

Vekter – etter arbeidstid:

918 97 373

 

Tekniske avvik

  • Strøm, ventilasjon, vann med mer: 918 97 223 (bemannet hele døgnet)
  • IT-avvik kan meldes til vakttelefon: 918 97 100.

For beredskapsledelsen

Kontakt

For kontakt utenfor beredskapssituasjoner om beredskapsarbeid og informasjon:

Fakultetenes beredskapsplaner

Sentraladministrasjonens beredskapsplaner