Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Beredskap

Beredskapsplaner og varslingslister for medarbeidere

Her finner du informasjon om det systematiske beredskapsarbeidet ved NTNU. Siden er spesielt for de med en rolle i beredskapsorganisasjonen, først og fremst ledere, spesialistfunksjoner og ressurspersoner oppført i varslingslister.

NTNUs Politikk for sikkerhet og beredskap beskriver beredskap som å "være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser som er omfattende eller alvorlige, og forebygge hendelser som kan utvikle seg til beredskapssituasjoner".

Ved beredskap publiseres offentlig informasjon fra NTNU på ntnu.no og ntnu.no/alert

Slik varsler du en hendelse

Akutte hendelser 

Varsle en av nødetatene og NTNUs beredskapstelefon.

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388

Er hendelsen ikke akutt? 

Meld fra til nærmeste leder som tar det videre. Får du ikke tak i nærmeste leder, ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388.

 

Varslingsliste for alle enheter

 

Sentral og stedlig beredskapsplan

Lokal beredskap

Støtteplaner

Styrende dokumenter

Politikk for sikkerhet og beredskap ved NTNU

NTNUs politikk for beredskap stadfester:

  • Mål for risikostyring, forebygging og beredskapsplanlegging
  • Mål for etablert beredskapsorganisasjon
  • Mål for varsling og mobilisering
  • Mål for opplæring og øving
  • Mål for hendelseshåndtering og samvirke

Politikk for sikkerhet og beredskap ved NTNU (pdf) 

 

Illustrasjon av når og hvordan hendelser ved NTNU skal varsles

 

Kontakt

Det overordnede arbeidet for beredskap er lagt til HR- og HMS-avdelingen.

For informasjon og rådgivning angående det systematiske beredskapsarbeidet: