Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Eksamen

For studenter

1. Oppmelding

Frister for oppmelding

  • 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret
  • 1. februar  - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemesteret
  • 9. juli: Utsatt eksamen ("kont")
  • Se: Forsinket eksamensmelding

Annullere eksamensmelding

  • 15. november - høstsemesteret
  • 30. april - vårsemesteret

Hvis du ikke ønsker å gå opp til eksamen, kan du annullere meldingen i Studentweb.
Hvis du ikke annullerer meldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk.

Tilrettelegging

Har du helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Frister for å søke om tilrettelagt eksamen:

  • 15. september - Gjelder for høstsemesteret
  • 15. februar - Gjelder for vårsemesteret
  • 15. februar - Gjelder for konteeksamener om sommeren.

 

2. Forbered deg

Leseplasser

Tid og sted

Gamle eksamensoppgaver

Mestre eksamen

3. Under eksamen

Oppmøte

Du må møte senest 10 minutter før eksamen starter. Gyldig legitimasjon med bilde må tas med til eksamenslokalet og fremvises før det signeres på oppmøtelisten.

Tillatte hjelpemidler

Under eksamen

Finn frem