Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Eksamen

For studenter 

KORONA: Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona

Eksamen 1-2-3

  1. Sjekk eksamensdato, spesielt for emner som ikke inngår i utdanningsplanen din.
  2. Meld deg opp til eksamen (Studentweb) etter at du er tatt opp på faget.

Frister for oppmelding

  • 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret
  • 1. februar  - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemesteret
  • 9. juli: Utsatt eksamen ("kont") i uke 32/33
  • Se: Forsinket eksamensmelding

Unntak: Bachelor i sykepleie i Gjøvik har oppmeldingsfrist 1 måned før hver eksamen.

Annullere eksamensmelding

Hvis du ikke ønsker å gå opp til eksamen, må du trekke deg fra vurdering i Studentweb. Annullerer du ikke meldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Frist for å annullere eksamensmelding:

  • 14 dager før eksamen. Trekkfrist kunngjøres i Studentweb.
  • 20. juli: Utsatt eksamen ("kont")

Tilrettelegging

Har du helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Frister for å søke om tilrettelagt eksamen:

  • 15. september - Gjelder for høstsemesteret
  • 15. februar - Gjelder for vårsemesteret og konteeksamener om sommeren.

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Leseplasser

Tid og sted

Gamle eksamensoppgaver

Digital eksamen?

Hjelp til å mestre eksamen?

NTNU Karriere holder kurs i eksamensteknikk.

Oppmøte

Du må møte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen må du møte opp senest 30 minutter før eksamen starter. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelisten.

Tillatte hjelpemidler

Under eksamen

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner eller andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon (for eksempel smartklokker), må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet. Mobilen skal være slått av.

Under eksamen er enhver kommunikasjon imellom kandidatene forbudt, både inne i og utenfor lokalet. Du må ikke gå fra plassen din uten tillatelse fra inspektøren, og du må rette deg etter inspektørens anvisninger.

Finn frem

Språk og målform ved skriftlig vurdering

Når du semesterregistrerte deg i Studentweb, gjorde du et valg av språk/målform (engelsk, bokmål eller nynorsk).

Du finner hvilke bestemmelser som gjelder for valg av språk/målform på skriftlige eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser i §5-8 i Forskrift om studier ved NTNU.

Sensur

Karakterutskrift og vitnemål

Utsatt eksamen og "kont"

Video om digital eksamen

Kontakt

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Mandag - fredag: 09.00-11.00 og 13.00-15.00

Telefon: 73 59 66 00

Åpningstid for besøkshenvendelser:

Mandag, onsdag og fredag: 09.00-11.00 og 13.00-15.00

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim


NTNU i Gjøvik - Studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Telefon: 61 13 54 00

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik


NTNU i Ålesund

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Telefon: 73 59 50 00

Postadresse: NTNU i Ålesund, postboks 1517, 6025 Ålesund