Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Eksamen

For studenter 

Informasjon om eksamen våren 2020

Det blir ikke holdt eksamen på campus våren 2020 grunnet koronasituasjonen. De fleste emner har endret vurderingsform til eksamener som kan gjennomføres hjemmefra.

Se ofte stilte spørsmål om eksamen våren 2020.

Eksamen 1-2-3

Husk å

  1. Sjekk eksamensdato, spesielt for emner som ikke inngår i utdanningsplanen din.
  2. Meld deg opp til eksamen (Studentweb) etter at du er tatt opp på faget.

Frister for oppmelding

  • 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret
  • 1. februar  - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemesteret
  • 9. juli: Utsatt eksamen ("kont") i uke 32/33
  • Se: Forsinket eksamensmelding

Unntak: Bachelor i sykepleie i Gjøvik har oppmeldingsfrist 1 måned før hver eksamen.

Annullere eksamensmelding

Hvis du ikke ønsker å gå opp til eksamen, må du trekke deg fra vurdering i Studentweb. Annullerer du ikke meldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Frist for å annullere eksamensmelding:

  • 14 dager før eksamen. Trekkfrist kunngjøres i Studentweb.
  • 20. juli: Utsatt eksamen ("kont"). Våren 2020: Ved endret eksamensform er det reglene for den nye eksamensformen som gjelder.

Tilrettelegging

Har du helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Frister for å søke om tilrettelagt eksamen:

  • 15. september - Gjelder for høstsemesteret
  • 15. februar - Gjelder for vårsemesteret og konteeksamener om sommeren.

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Våren 2020: Unntak fra krav om at obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen kan forekomme.

Vurderingsform og tidspunkt

Veiledninger for ulike vurderingsformer

Gamle eksamensoppgaver

Hjelp til å mestre eksamen?

NTNU Karriere holder kurs i eksamensteknikk.

 

Gjelder ikke våren 2020

Tid og sted

Leseplasser

Tillatte hjelpemidler

Juks

Sykdom

Faglærers tilgjengelighet

Språk og målform ved skriftlig vurdering

Når du semesterregistrerte deg i Studentweb, gjorde du et valg av språk/målform (engelsk, bokmål eller nynorsk).

Du finner hvilke bestemmelser som gjelder for valg av språk/målform på skriftlige eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser i §5-8 i Forskrift om studier ved NTNU.

 

Gjelder ikke våren 2020

Finn frem

Oppmøte

Du må møte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen må du møte opp senest 30 minutter før eksamen starter. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelisten.

Oppførsel i eksamenslokalet

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner eller andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon (for eksempel smartklokker), må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet. Mobilen skal være slått av.

Under eksamen er enhver kommunikasjon imellom kandidatene forbudt, både inne i og utenfor lokalet. Du må ikke gå fra plassen din uten tillatelse fra inspektøren, og du må rette deg etter inspektørens anvisninger.

Sensur

Karakterutskrift og vitnemål

Utsatt eksamen og "kont"

Våren 2020: Ved endret eksamensform er det reglene for den nye eksamensformen som gjelder.

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Mandag–fredag: 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Telefon: 73 59 66 00

Åpningstid for besøkshenvendelser:

Mandag, onsdag og fredag: 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - Studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Telefon: 61 13 54 00

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Telefon: 73 59 50 00

Postadresse: NTNU i Ålesund, postboks 1517, 6025 Ålesund