Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Reservere rom

For studenter og ansatte

Etter at timeplanen er lagt, kan alle studenter og ansatte reservere undervisningsrom og grupperom.

Reserver rom Felles innlogging i romreservasjonssystemet

Se timeplan for rom Oversikt over romreservasjoner som er foretatt

Reserver møterom via kalender (kun ansatte)

For de fleste ansatte skjer normalt reservasjon av møterom ved hjelp av Outlook/kalender. Se mer informasjon under "For ansatte".

Kontakt

Spørsmål angående bestilling av undervisningsrom sendes til:

Veiledning for romreservasjon

Generell info

Generell info om romreservasjon

Som ansatt eller student ved NTNU kan du reservere undervisningsrom og grupperom til aktiviteter som er knyttet til NTNU. Romreservasjon kan skje først når timeplanen er ferdig i juni/desember.

Rom kan reserveres alle dager mellom 08-23, unntatt helligdager. Noen rom unntatt, med begrensninger på tilgjengelighet og åpningstid. 

Rom som er reservert i rombestilling skal tas i bruk innen 15 minutter fra bestilt tid, etter det kan rommet tas i bruk av andre.  

Praktisk informasjon når du bestiller rom

Har du problemer med reservasjon av grupperom,
send en e-post til: tp-hjelp@ntnu.no

For ansatte

Egne retningslinjer for ansatte

Ansatte kan bestille undervisningsrom for hele semesteret når rombestilling åpner, etter at timeplanen er lagt. Bestillingen vil automatisk bli godkjent. Oversikt over dine bestillinger finner du under «Vis mine bestillinger» i Rombestilling.

Timeplanlagte aktiviteter skal ikke bookes i rombestilling. Se mer under timeplaninfo.

Rom som ikke er tilgjengelige i rombestilling eller bestillinger som er langt frem i tid (konferanser), må reserveres via epost til rom@adm.ntnu.no. Henvendelsen må inneholde informasjon om formål, samt ønske om tid og sted. Bestillingen vil bli vurdert i forhold til formålet. 

Møterom

Ansatte kan bestille møterom via kalenderen i Outlook.

Timeplaninfo

Ta kontakt med studiekonsulenten ved ditt institutt eller send epost til timeplan@adm.ntnu.no for å etterbestille/endre rom eller tid til timeplanlagte aktiviteter. Dette er viktig for å sikre en korrekt timeplanvisning og for å kunne frigjøre ressurser som ikke skal brukes.

Innmelding av undervisningsbehov til timeplanlegging skjer innen 1. mars (for høstemner) og 1. september (for våremner) via Emner på Nett.

Publisering av timeplan skjer ca. 15. juni/1. desember.

Datasaler

Datasaler kan kun reserveres for undervisning og av ansatte.

Konferanselokaler

Finn lokaler til kurs og konferanser

Flere tips: Arrangere konferanse 

Reservasjon av undervisningsrom til konferanser langt frem i tid, som ikke er åpnet i rombestilling, sendes inn via epost til rom@adm.ntnu.no. Svar på henvendelsen kommer først etter at timeplan for aktuelt semester er klar. Bestillinger i perioder utenfor undervisnings- og eksamensperioder kan få svar tidligere.

For studenter

Egne retningslinjer for studenter

Studenter har rett til å reservere grupperom og en del mindre undervisningsrom via rombestiling.

Begrensninger:

 • Studenter kan bestille rom to uker frem i tid.
 • Enkeltstudenter tillates å reservere rom i inntil 4 timer per bestilling og maks 8 bestillinger innenfor en 14 dagers periode.
 • Bibliotekets studieceller/grupperom kan bare benyttes i bibliotekets åpningstid og har egne regler for hvor lenge de kan bestilles for.
 • Datasaler kan bare reserveres av ansatte.

Leseplasser og datasaler

Oversikt over leseplasser og datasaler ved de ulike campusene.

Lavere grad leseplasser kan benyttes fritt av alle studenter. Ekstra leseplasser blir kunngjort på oversiktssiden i forkant av eksamensperioden.

Datasaler kan ikke reserveres av studenter, men benyttes så lenge de ikke er i bruk til undervisning.

Øvrige rom

Undervisningsrom som ikke er tilgjengelige for studenter via rombestilling må reserveres via epost til rom@adm.ntnu.no. Henvendelsen må inneholde informasjon om formål, samt ønske om tid og sted. Bestillingen vil bli vurdert i forhold til formålet. 

Linjeforeninger og studentorganisasjoner tilknyttet NTNU

Linjeforeninger og andre studentorganisasjoner som har behov for å bestille rom til sine aktiviteter må også søke via epost til rom@adm.ntnu.no. Henvendelsen må inneholde informasjon om formål, samt ønske om tid og sted. Bestillingen vil bli vurdert i forhold til formålet.  Disse reservasjonene vil ikke gå på bestillingskvoten til den enkelte student.

Studentarrangement

Ved reservasjon av rom til større arrangement på dagtid i semesteret (for eksempel bedrifts- og karrieredager) gjelder følgende:

 • Ved ledig kapasitet kan du reservere ønsket rom via rombestilling.
 • Dersom du ønsker å reservere et rom som er opptatt med undervisning eller annen aktivitet, må du kontakte faglærer for eventuelt å avtale bytte. Et bytte forutsetter at et likeverdig rom finnes tilgjengelig. 
 • Etter at et bytte er avtalt, må du sende epost til rom@adm.ntnu.no.

For eksterne

Romreservasjon for eksterne samarbeidspartnere må skje via epost til rom@adm.ntnu.no. Reservasjonen blir vurdert i forhold til formålet og krever godkjenning. Formålet må være relatert til NTNUs kjernevirksomhet.

Hvem kan bestille rom:

 • Underleverandører
 • SiT
 • Sintef
 • Andre organisasjoner knyttet til NTNU

NTNU leier ikke ut rom til eksterne aktører. 

Retningslinjer og reglement

Retningslinjer for reservasjon og bruk av NTNUs rom

Som låntaker av NTNUs rom forventes du å ha lest Retningslinjene for bruk av undervisningsrom.

 • Bestiller er ansvarlig for at rommet benyttes i henhold til den tillatelsen som er gitt.
 • Bestiller skal alltid være til stede når rommet benyttes.
 • Rom som er leid ut skal være klargjort til låsing senest kl. 23.00.

I løpet av semesteret blir det gjennomført kontroll av om rombruk er i tråd med reservert aktivitet og om bruken er i samsvar med regler for bruk av rom.