Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Reservere rom

For studenter og ansatte

Etter at timeplanen er lagt, kan alle studenter og ansatte reservere undervisnings- og grupperom.

Reserver møterom via kalender (kun ansatte)

For de fleste ansatte skjer normalt reservasjon av møterom ved hjelp av Outlook/kalender.

 

Veiledning for romreservasjon

Generell info

Generell info om romreservasjon

Som ansatt eller student ved NTNU kan du reservere møterom, grupperom og undervisningsrom.  Undervisningsrom kan reserveres etter at timeplanen er lagt. 

For reservasjon ved gamle NTNU:

For reservasjon ved tidligere HiST:

For reservasjon ved tidligere Hials:

 • Brukerveiledning TimeEdit (tidl. Hials)
 • Du kan kun reservere rom 1 uke fram i tid.
 • Du kan kun reservere et rom i 3 timer av gangen.
 • Hvis du ikke møter frem til et reservert rom senest 15 min etter reservert tid er påbegynt, kan andre studenter fritt benytte rommet.
 • Husk å avbestille rom som ikke skal benyttes.

For reservasjon ved tidligere HiG:

 • Studenter har kun tilgang til å reservere grupperom, inntil 2 uker fram i tid.
 • Grupperom kan bare reserveres til gruppearbeid (ikke for enkeltpersoner)
 • Skal studenter bruke andre rom må de bestille via Stein Runar Olsen.
 • Om du ikke møter opp innen 20 minutter etter oppstart så kan hvem som helst overta rommet.

For ansatte

Egne retningslinjer for ansatte

Godkjenning

Ansatte får automatisk godkjent reservasjoner for møterom og mindre undervisningsrom. Reservasjon av større rom og datasaler vurderes etter formålet og krever godkjenning.

Bestille møterom via kalenderen

Ansatte kan bestille møterom via Outlook/kalender.

Konferanselokaler

Finn og bestill lokaler til kurs og konferanser
Flere tips: Arrangere konferanse

Timeplaninfo 

For reservering av rom for timeplanlagte emner og aktiviteter, send e-post til timeplan@adm.ntnu.no. Innmelding av behov til timeplanlegging skjer innen 1. mars (for høstemner) og 15. september (for våremner) via Emner på Nett.

Endringer og avbestilling av timeplanlagte aktiviteter skal skje på e-post til timeplan@adm.ntnu.no, ikke via rombestillingssystemet. 

Reservasjon av datasaler

Datasaler kan bare benyttes til undervisning, og dermed bare reserveres av ansatte.

For studenter

Egne retningslinjer for studenter

Leseplasser, grupperom, datasaler og studieceller

Oversikt over leseplasser og datasaler ved de ulike campusene.

Datasaler kan benyttes så lenge de ikke er i bruk til undervisning.

Godkjenning

Studenter vil automatisk få godkjent reservasjoner av et utvalg mindre undervisningsrom og grupperom. Reservasjon av enkelte andre undervisningsrom vil vurderes etter formålet og kreve godkjenning.

Begrensninger

 • Rom ved gamle NTNU: Enkeltstudenter tillates å reservere rom i inntil 4 timer pr. dag, inntil 4 dager pr. uke. Det tillates ikke reservasjon av mer enn 5 uker sammenhengende aktivitet.
 • Bibliotekets studieceller/grupperom kan bare benyttes i bibliotekets åpningstid.
 • Datasaler kan bare reserveres av ansatte.

Retningslinjer og reglement

Retningslinjer for reservasjon og bruk av "gamle NTNUs" rom

Som låntaker av NTNUs rom forventes du å ha lest Retningslinjene for bruk av undervisningsrom.

 • Bestiller er ansvarlig for at rommet benyttes i henhold til den tillatelsen som er gitt.
 • Bestiller skal alltid være til stede når rommet benyttes.
 • Rom som er leid ut skal være klargjort til låsing senest kl. 23.00.

Informasjon om rommene som ligger i romreservasjonssystemet.

I løpet av semesteret blir det gjennomført kontroll av om rombruk er i tråd med reservert aktivitet og om bruken er i samsvar med regler for bruk av rom.