Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Utenlandsstudier

For studenter

1.Finn land og studiested

Du bør starte planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Du bør ha fullført minst 60 studiepoeng, og fagene du skal ta i utlandet må passe inn i studieplanen din.

Finn studiested i utlandet 
 

2.Slik søker du

3.Etter du har søkt; før du reiser

4.Under oppholdet

5.  Etter oppholdet

Praksisutveksling i utlandet

Har du obligatorisk  praksis som en del av utdanningen din, kan det være mulig å ta praksisen i utlandet.

Internasjonal seksjon

  • Åpningstid: Hverdager 10.00–15.00
  • Kontakt

Følg med: