Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Utenlandsstudier

For studenter

1.Finn land og studiested

Du bør starte planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Du bør ha fullført minst 60 studiepoeng, og emnene og/eller praksisen du skal ta i utlandet må passe inn i studieplanen din.

Finn studiested i utlandet

2.Slik søker du

3.Etter at du har søkt - før du reiser

4.Under oppholdet

5.  Etter oppholdet