Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

HMS for medarbeidere 

Helse, miljø og sikkerhet

Et godt og trygt arbeidsmiljø fordrer systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid.

Laboratorie- og verksted håndbok
NTNUs laboratorie- og verkstedhåndbok er tilgjengelig som pdf eller lommeutgave.

Stoffkartotek

Digitalt arkiv med sikkerhets- og informasjonsblader for helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer. Om stoffkartotek

Logg på stoffkartoteket

Risikovurdering

Systematisk gjennomgang av hva som kan gå galt. Vurder om eksisterende tiltak er gode nok, eller om enheten må iverksette nye tiltak. Om risikovurdering

Logg på risikovurdering

Avvik

Meld fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd – eller kom med forslag til forbedringer.
Om avvik

 

Meld avvik

Varsling

Meld fra om brudd på lov og regelverk, etiske normer, eller alvorlige forhold som kan skade NTNU eller samfunnet.

Slik varsler du

HMS tema

Kontorarbeid

Feltarbeid og reise

Laboratorie- og verkstedsarbeid

Brann og beredskap

Avfall

Helse

Planer og HMS-politikk