Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Kurs og kompetanseutvikling

For medarbeidere (GÅ til SIDEN for studenter)

Læringsportalen

Finn kurs   eller  Mine kurs   Du logger inn i Læringsportalen via Office365.

Ansattes ansvar

Ansatte ved NTNU har ansvar for å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for at universitetet når sine strategiske mål. Kompetanseutvikling er ett av flere verktøy for at NTNU skal nå disse målene.

Faglig kompetanseutvikling og oppdatering vitenskapelige ansatte har behov for innen sine fagfelt, faller ikke inn under dette.

Rektors møte med nyansatte

Hvert år arrangeres det et uformelt møte med rektor for nyansatte ved NTNU. Forhåpentligvis har du frem til da fått en del lokal informasjon - både om egen arbeidsplass og resten av NTNU.

E-læring

Spesielt for kvinner

Andre kurstilbud

Bibliotekets kurskatalog