For NTNU-studenter

Tjenester og tema  (Se tema for ansatte)

NTNUs Brusselkontor

NTNUs Brusselkontor åpnet i september 2015.  Table of Contents  [-] Møterom og arbeidsplasser Nyttig informasjon Kontakt På denne siden vil det komme mer...

Regnskap - Årsavslutning

Sider merket regnskap NTNU avlegger regnskap etter statlige regnskapsstandarder, noe som blant annet innebærer periodisering av kostnader og inntekter. Alle enheter må planlegge sin egen...

Regnskap - frister

Hovedside regnskap Frister eksternt - periodeavslutning 2015 Periode Ompostering hovedbok Må være levert Regnskapstjenesten innen: ...

Begrunnelse og klage

Siden er under bearbeiding. Be om begrunnelse på karakter, klage på karakter og klage på andre enkeltvedtak. English version - Explanation of grades and appeals Ser du etter noe annet?  ...

Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter

Temaside  prosjekt  | Sider merket  BOA  | Sider merket  regnskap Informasjon og eksempler på regnskapsmessig behandling av egenfinansiering på BOA-prosjekter finner du i kapittel 4 i ...

Kurs og opplæring i fusjonen

Samleside for alt om kurs og opplæring i fusjonen mellom høgskolene og NTNU. Det vil også kjøres kurs ved NTNU i basissystemer uavhengig av fusjon, disse blir publisert i kurskatalogen . ...

Parkeringsregler på NTNU

Regler for parkering på NTNUs områder. Gjelder ansatte, studenter og besøkende. English version: Parking rules at NTNU Ser du etter noe annet? Se temaside om parkering | Alle sider...

Lokale beredskapsplaner

Lokale beredskapsplaner Ålesund Gjøvik Tidligere HiST AB - Arkitektur og billedkunst DMF - Det medisinske fakultet HF - Det humanistiske fakultet IME - ...

LOSAM - Økonomi og eiendom

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Økonomi og eiendom, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU. Medlemmer ...

Kontaktpersoner for reise

Reisekontakt Kontaktpersoner for reise ved NTNU AB - Fakultet for arkitektur og billedkunst DMF - Det medisinske fakultet HF - Det humanistiske fakultet IME - Fakultet for...

Forskningsmidler - NT

Dette er en side under utvikling. Her finner du lenker til informasjon om ulike forskningsmidler og hvor du kan få mer støtte. Her vil vi også legge ut informasjon som er NT-spesifikk om...

Tilbud for deg med psykiske lidelser

Har du en psykisk diagnose, og trenger tilrettelegging av studiene? Psykiske lidelser kan være så mangt, og tilbudene kan tilpasses etter hva du sliter med. Kom innom, så finner vi en løsning. Her...

Tilrettelegging av studiesituasjon

Ser du etter noe annet?   Temaside om  veiledning  | Sider merket med  veiledning En funksjonsnedsettelse skal ikke hindre deg i å studere det du interesserer deg for - og har evner til. Hvis...

Dekanmøtet

Dekanmøtet er et rådgivende organ for rektor og rektors lederteam. På denne siden finner du referater fra møtene og medlemsliste. Alt om råd og utvalg  | Sider merket med utvalg Table...

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap - IDI

Samleside for nyttige lenker for studenter ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Finner du ikke informasjonene du ser etter? Spør en Studentkontakt på chat eller e-post ....

Studieplaner for datateknologi

5-årig Datateknologi Studieplan 2015/2016 1–2 årskurs 3–5 årskurs Studiets oppbygning 1. og 2. årskurs 3. årskurs 4. årskurs 5....

Arbeidsmiljøutvalget - AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i...

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME

Sekretær:  Geir Ivar Soleng Møteplan 2015 # Normal møtetid kl. 13:15 - 15:00. Rom E 222, Elektro E Møtedatoer og saksfrist # Høst 2015 27.08.2015, saksfrist snarest ...

NTNUs styre

Her finner du medlemmer, referat/protokoll, sakspapirer, møteplan og forretningsorden.  Ser du etter noe annet? Samleside om Råd og utvalg | Sider merket med styrer Finn: # Sakskart og...
Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]