Logo og maler

For NTNU-ere


Nytt slagord — Kunnskap for en bedre verden  — gjelder fra januar 2014.

Under finner du:

Ny NTNU-logo

NTNU-logo

  • .eps og .pdf-filene er i CMYK-fargemodus og er uten bakgrunnsfarge. 
  • .png og .psd-filene er i RGB-fargemodus. (1866px/15,7cm bred) med 300dpi, uten bakgrunnsfarge.

Stående varianter

 

IVT

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Bokmål

Nynorsk

English

Maler

Andre ferdige presentasjoner

Spesielle designmaler som er beregnet for profesjonell trykksakframstilling (f.eks. til rekrutteringsbrosjyrer, doktoravhandling, konvolutter) er ikke tilgjengelig for nedlasting, men er distribuerte til trykkeriene NTNU har avtaler med.

Bilder

Finn bilder - bilder fra NTNU som du kan bruke fritt.

Film - video

Kontakt Multimediesenteret for råd og hjelp til videoproduksjon.

Studentrekruttering

Spørsmål rundt produksjon av materiale til rekruttering, ta kontakt med Studieavdelingens seksjon for rekruttering og opptak.

Profileringsartikler

Trenger du profileringsartikler eller gaver, kan du bestille dette via NTNUs nettbutikk.

Produsere en trykksak

For NTNU-ere