Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Logo - maler - grafisk profil

Hjelpemidler for profilering av ntnu

Ny ved NTNU? Slik kommer du i gang med epost-signatur, PowerPoint, visittkort med mer

NTNU-logo

  • .eps og .pdf-filene er i CMYK-fargemodus og er uten bakgrunnsfarge. 
  • .png og .psd-filene er i RGB-fargemodus. (1866px/15,7cm bred) med 300dpi, uten bakgrunnsfarge.

Dersom det er behov for å bruke hele navnet på universitetet sammen med logoen, kan det gjøres på denne måten

Trenger du andre formater, kontakt Kolbjørn Skarpnes eller Mads Nordtvedt.

NT

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer for Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for biologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for bioteknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for fysikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for kjemi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for kjemisk prosessteknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for materialteknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 

 

DMF

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer for Det medisinske fakultet (DMF)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

Det medisinske fakultet
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for nevromedisin
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for samfunnsmedisin
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Relaterte brukerveiledninger

IVT

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Bokmål:  eps | pdf 
Engelsk: eps | pdf 
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for bygg, anlegg og transport
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for energi- og prosessteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for geologi og bergteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for konstruksjonsteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for marin teknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for produktdesign
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for produktutvikling og materialer
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for vann- og miljøteknikk

Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Program for industriell økologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

 

IME

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 
 
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for elkraftteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for matematiske fag
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for teknisk kybernetikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

 

Institutt for telematikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 

Relaterte sider:

SVT

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 
 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Geografisk institutt
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for samfunnsøkonomi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Norsk senter for barneforskning
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Pedagogisk institutt
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Program for lærerutdanning
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Psykologisk institutt
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Sosialantropologisk institutt
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 

 

HF

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer Det humanistiske fakultet (HF)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

Det humanistiske fakultet

Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for historiske studier
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for kunst- og medievitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for musikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for språk og litteratur
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 

 

AB

Logo med institutt- og fakultetsnavn

Logoer Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB)

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
Institutt for byforming og planlegging
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
Institutt for byggekunst, form og farge
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
Institutt for byggekunst, historie og teknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 

 

Museet

Logoer NTNU Vitenskapsmuseet

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

NTNU VITENSKAPSMUSEET

Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Administrasjonen
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Seksjon for arkeologi og Kultur
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Nasjonallaboratoriene for datering
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Seksjon for formidling
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 
Seksjon for naturhistorie
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf
 

 

Biblioteket

Logoer NTNU Universitetsbiblioteket

Trenger du annet format på logoen din? Konverter til .png eller kontakt kommunikasjonavdelingen. 

NTNU Universitetsbiblioteket

Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Arkitektur- og byggbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Biblioteket Dragvoll
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Biblioteket Kunstakademiet
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Marinbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Biblioteket Valgrinda
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Dorabiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Gunnerusbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Bibliotek for medisin og helse
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Musikkbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Realfagbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 
Teknologibiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk: eps | pdf
 

 

 

Maler

Lage trykksaker selv

Du kan velge mellom tre alternativ:

NTNUs grafiske profil (PDF)

NTNU fargene - oversikt og brukerveiledning

Ferdig profileringsmateriell

Rekrutteringsmateriell

Kontakt

Se også