Forsikring og trygd i utlandet

Informasjon om forsikring og trygd ved opphold i utlandet for ansatte. English version - Insurance and social security benefits while abroad

Skal du oppholde deg over lengre tid i utlandet har du ikke nødvendigvis de samme rettigheter ved sykdom eller ulykke som når du er i Norge. Dette varierer ut fra hvilket land du skal til og hvor lenge du skal være borte. Ta derfor kontakt med Nav Internasjonalt om trygdeordningene i god tid før du reiser ut på et utenlandsopphold.

Saksbehandlingstiden kan være mellom 3-6 måneder i høysesongen.

Trygd i utlandet #

Når du skal jobbe utenlands, kan medlemskapet ditt i folketrygden opphøre. Finn ut om medlemskapet ditt gjelder i det landet du skal til før avreise. Se oversikt over trygdeavtaler og hvem trygdeavtalene gjelder for.

Søk i god tid #

Søk om medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet i god tid før avreise.

Merk deg at behandlingstiden på denne søknaden er mellom 4 til 12 uker. Søknaden sendes via ditt fakultet til Nav internasjonalt. Husk at du må søke for hele familien din om de skal være med. 

Dette dekker folketrygden #

Ikke medlem av folketrygden #

Hva om jeg ikke er medlem av folketrygden?

Trygdeavtaler med andre land #

Arbeider du i et EØS-land eller Sveits skal du være dekket av trygdeordningen i det aktuelle landet. Det finnes likevel unntak som du bør sette deg inn i.

Europeisk helsetrygdkort #

Skaff deg et europeisk helsetrygdkort for å ha krav på nødvendig helsehjelp i EØS-området og i Sveits. Bestill helsetrygdkortet i god tid før avreise. Det kan ta opptil 10 dager før det kommer i postkassen din.

Nordiske trygdeavtaler #

Du behøver ikke det europeiske helsetrygdkortet ved opphold i Norden da du har krav på helsetjenester uansett. For mer informasjon om de nordiske landenes trygderegler, se nordisk konvensjon om trygd.

Avtaler med land utenfor EØS #

Norge har trygdeavtaler med flere land utenfor EØS-området. Se Navs database over trygdeavtaler. Dokumentene fylles ut og sendes via ditt fakultet til Nav Internasjonalt.

Familiemedlemmer og trygd #

Familiemedlemmer er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder. Dette er forutsatt at de ikke skal arbeide i landet.

Ved lengre opphold kan familiemedlemmer som forsørges omfattes av folketrygden. Familiemedlemmet må ha vært medlem av folketrygden 3 av de siste 5 kalenderårene før søknaden ble sendt.

Sjekkliste for ektefelle/partner #

Dekkes du av folketrygden når du er med din ektefelle/partner eller må du søke selv?

Se Navs sjekkliste for deg eller dere som skal være med en forsker på utenlandsopphold.

Forsikringer gjennom NTNU #

Som ansatt er du inkludert i NTNUs gruppelivsforsikring - også når du er på utenlandsopphold.

Merk: Det kommer mer informasjon om forsikringsavtaler for NTNUs ansatte.

Private forsikringer under utenlandsopphold #

Det kan lønne seg å tegne en privat forsikring i tillegg til de ytelsene du får via folketrygden eller lignende rettigheter i andre land.

Private forsikringer kan dekke:     

  • Hjemtransport    
  • Helseproblemer    
  • Tyveri 
  • Ulykker

Du bør minimum tegne en forsikring som dekker hjemtransport ved sykdom eller død. Vær også oppmerksom på at reiseforsikringer kan ha begrenset varighet. Sørg for å være dekket under hele oppholdet.

NB! De private forsikringene legger som regel til grunn at du har medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet (lavere premier), og det er viktig at du søker om folketrygdmedlemskap i god tid om du før du skal tegne forsikring.Søk om medlemskap i folketrygden.

Skjema #

Relevante lenker #

Kontakt #

Nav Internasjonalt

0 Vedlegg
28827 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)