Barnehage og skole ved utenlandsopphold

Her finner du informasjon om barnhage og skole i forbindelse med forskningstermin i utlandet.

English version - Schools for your children during your sabbatical year.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskningstermin | Sider merket med barnehage.

Barnehage eller skole i utlandet #

Skal du ha forskningstermin i utlandet vil vertsinstitusjonen være behjelpelig med å finne barnehage eller skoleplass.

Dere kan i tillegg prøve følgende:

Ta med dokumentasjon på barnets skolegang i Norge, eksempelvis pensumlister og læreplaner. Noen utenlandske skoler krever helseattest og dokumentasjon på gjennomførte vaksiner. Noen skoler kan også kreve vigselsattest eller bekreftelse på samboerskap fra foreldrene. Det er viktig å forberede alle dokumenter for skole og barnehage i god tid

Valg av skole henger ofte sammen med bostedsadresse, det kan være et poeng å se etter skoler som har god undervisning av utenlandselever, f.eks ekstraundervisning i engelsk. Mange land har en oversikt på nett over skolevurderinger.

Skolepenger #

Noen land krever skolepenger. Dette gjelder spesielt i engelskspråklige land og på internasjonale skoler. Skolepenger i utlandet som overstiger utgifter til skole/barnehage i Norge er fradragsberettigete utgifter og vil normalt kunne utbetales skattefritt til den ansatte.   

Hjemmeskole #

Det er mulig å søke om å la barna gå i hjemmeskole dersom en av foreldrene er hjemmeværende under utenlandsoppholdet. Om dette er mulig bestemmes av reglene i oppholdslandet. Ta kontakt med oppvekstkontoret i kommunen din i god tid før avreise om dette er aktuelt. 

Utmelding fra skole/barnehage #

Utmelding fra skole i Norge #

Foreldre skal melde fra til skolen om at barnet blir tatt ut av undervisningen. Da kan klarlegges hvilke konsekvenser utenlandsoppholdet vil få for barnets videre skolegang. Barnet kan i utgangspunktet ikke innvilges lengre permisjon fra skolen enn 14 dager. Vanlig praksis er å melde barnet ut fra skolen og melde inn igjen ved flytting tilbake til Norge.  

Utmelding fra privatskole #

Har dere barn på privatskole kan det søkes om utvidet permisjon fra rektor. Dere må være innstilt på avslag og tap av skoleplassen. Dere må søke om skoleplass på nytt i god tid før retur.

Barnehage #

Dersom barnet går i barnehage bør du sjekke om barnet kan beholde barnehageplassen i Norge. En barnehageplass kan ikke stå tom i mange måneder og det er ingen garanti for å beholde plassen.

Relevante lenker #

Sist redigert 24.10.2019

0 Vedlegg
19922 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)