Skatt og utenlandsopphold

Sett deg godt inn i reglene for skatt under utenlandsoppholdet før du reiser. Se under for hva du bør huske.

English version - Taxes during your sabbatical year

Temaside forskningstermin | Sider merket forskningstermin

Temaside lønn | Sider merket lønn

Skattekort #

Ta kontakt med lokale skattekontoret - både før og etter reisen. Du må sende brev med søknad om skattereduksjon med begrunnelse og invitasjon fra lærestedet. Skattekontoret utsteder eget skattekort for oppholdsperioden etter vedtak om reduksjon i skattetrekk. Vedtaket sendes til Seksjon for økonomitjenester/Lønn. 

På skatteetatens nettside om skatt for arbeidstakere med utenlandsopphold finner du mye av informasjonen du trenger. Det er lurt å sette seg godt inn i reglene, for det kan være skatt å spare. Norge har svært gunstige skatteavtaler med enkelte land, som for eksempel USA.

Tips i forbindelse med skattenedsettelse ved forskeropphold i USA (pdf)

Skattepliktig stipend #

Forskningsstipend er et skattepliktigstipend, fordi stipend i arbeidsforhold alltid regnes som skattepliktig inntekt. Men det gis fradrag for utgifter som er fradragsberettigede etter skatteloven. Utgiftene må dokumenteres, husk å ta vare på kvitteringer.

Skattepliktig i Norge? #

Skatteplikt avhenger av blant annet av hvor lenge du skal være i utlandet, om du har fast eiendom i Norge og hva slags arbeid du skal gjøre utenlands. Hovedregelen er at du betaler skatt i det landet du har inntekt fra.

For å unngå dobbel beskatning, bør du gjøre deg kjent med skatteavtalene Norge har inngått med enkelte land.

For eksempel har Frankrike og Italia og enkelte andre land avtaler som opprettholder skatteplikt i Norge, selv med lønn fra Fransk eller Italiensk institusjon for undervisning og forskning. Med USA finnes det en helt spesiell skatteavtale som kan gi fullt skattefritak.

Er det ikke inngått avtale med landet inntekten din skattlegges av, kan du selv kreve fradrag i den norske skattemelding for skatt betalt i utlandet. Du må være skattemessig bosatt i Norge.

Oversikt - fradrag for merutgifter ved forskningstermin.

Svalbard #

Ansatte som jobber 30 dager eller mer sammenhengende på Svalbard har krav på endrede skattevilkår. For avklaring av prosedyre, ta kontakt med Seksjon for økonomitjenester/Lønn.

Skattemelding #

Under utenlandsopphold har du plikt til å levere skattemelding til Norge, og vertslandet kan også ha krav på skatt. Sjekk det nøye. Ta kontakt med Seksjon for økonomitjenester/Lønn for mer informasjon.

Endringer i tidsrom/dato for utenlandsopphold må meldes fra til HR-medarbeider.

Manglende melding om opphold i utlandet kan gi feil i skatteberegningen. Derfor må du huske å kontrollere årsoppgaven, lønn under utenlandsoppholdet. 

Forskningsterminopphold #

NTNU innrapporterer månedlig lønn og skatt m.m. til Skatteetaten. Lønn under forskningsterminopphold i utlandet blir innberettet som «Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet» (tidl. 113A). Lønnen innberettes med brutto beløp, type lønn eller ytelse og landkode. Brutto beløp innrapporteres pr. måned med hele månedslønnen og ikke del av månedslønnen.

Se også Temaside - Forskertermin.

Kontakt #

kontakt@okavd.ntnu.no

3 Vedlegg
31141 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)