Skatt og utenlandsopphold

Sett deg godt inn i reglene for skatt under utenlandsoppholdet før du reiser. Se under for hva du bør huske.

English version - Taxes during your sabbatical year

Temaside forskningstermin | Sider merket forskningstermin

Temaside lønn | Sider merket lønn

Skattekort #

Ta kontakt med lokale skattkontoret - både før og etter reisen. Du må sende brev med søknad om skattereduksjon med begrunnelse og invitasjon fra lærestedet. Skattekontoret utsteder eget skattekort for oppholdsperioden etter vedtak om reduksjon i skattetrekk. Vedtaket sendes til Seksjon for økonomitjenester/Lønn. 

På skatteetatens nettside om skatt for arbeidstakere med utenlandsopphold finner du mye av informasjonen du trenger.

På Euraxess-portalen for forskere finner du også mye info om skatt og forskningstermin. Det er lurt å sette seg godt inn i reglene, for det kan være skatt å spare. Norge har svært gunstige skatteavtaler med enkelte land, som for eksempel USA.

Praktiske tips ved forskningsopphold i USA-opphold, se punkt om Skatt.

Tips i forbindelse med skattenedsettelse ved forskeropphold i USA.

Skattepliktig stipend #

Forskningsstipend er skattepliktig, fordi stipend i arbeidsforhold alltid regnes som skattepliktig inntekt. Men det gis fradrag for utgifter for merutgifter ved oppholdet. Utgiftene må dokumenteres, husk å ta vare på kvitteringer.

Skattepliktig i Norge? #

Skatteplikt avhenger av blant annet av hvor lenge du skal være i utlandet, om du har fast eiendom i Norge og hva slags arbeid du skal gjøre utenlands. Hovedregelen er at du betaler skatt i det landet du har inntekt fra.

For å unngå dobbel beskatning, bør du gjøre deg kjent med skatteavtalene Norge har inngått med enkelte land.

For eksempel har Frankrike og Italia og enkelte andre land avtaler som opprettholde skatteplikt i Norge selv for lønn fra Fransk eller Italiensk institusjon for undervisning og forskning. Med USA finnes det en helt spesiell skatteavtale som kan gi fullt skattefritak.

Er det ikke inngått avtale med landet inntekten din skattlegges av, kan du selv kreve fradrag i den norske skattemelding for skatt betalt i utlandet. Du må være skattemessig bosatt i Norge.

Oversikt - fradrag for merutgifter ved forskningstermin.

Skattemelding #

Under utenlandsopphold har du plikt til å levere skattemelding til Norge, og vertslandet kan også ha krav på skatt. Sjekk det nøye. Ta kontakt med Seksjon for økonomitjenester/Lønn for mer informasjon.

Endringer i tidsrom/dato for utenlandopphold må meldes fra til HR-medarbeider.

Manglende melding om opphold i utlandet kan gi feil i skatteberegningen. Derfor må du huske å kontrollere årsoppgaven, lønn under utenlandsoppholdet. Feriepengene av lønn under utenlandsoppholdet vil fremkomme på årsoppgaven påfølgende år.

Kontakt #

kontakt@okavd.ntnu.no

2 Vedlegg
20523 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)