HMS ved HF

Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF

Her finner du oversikt over områdeansvarlige ved Det humanistiske fakultet med kontaktinformasjon, og hvilket område den enkelte er ansvarlig for.

Områder omtalt som "Bygg" og "Låven" er på campus Dragvoll.
Olavskvartalet er i Trondheim sentrum.

Se også:

Ansvarlig enhet Områdebeskrivelse Områdeansvarlig 1 Områdeansvarlig 2
Områdeansvarlige ved Det humanistiske fakultet
ISL Bygg 3, nivå 5 Lill Kristin Kibakaya Ivar Berg
ISL Bygg 3, nivå 4 Åsta Øvregaard

Anders Skare Malvik

ISL Bygg 4, nivå 5 Ingvild Folkvord Bettina Nordland
ISL Bygg 4, nivå 4 Gro Nygård Trude Kolderup
ISL Bygg 5, nivå 5, del 1 Gunn Stoum Kyrkjeeide Silje Nes Skrede
ISL Bygg 5, nivå 5, del 2 Dordi Stavik Christian Dillner Hagen
IFR Låven, 2. et. Marit Sveø  
IFR Låven, 1. et. Hermann Køhn Sæther  
IFR Plantebiosenteret Alexander Myklebust  
IHK Bygg 6, nivå 4 Espen Andresen  
IHK Bygg 6, nivå 5 Anne Engelst Nørgaard  
IMS Bygg 1, nivå 5 Eivind Maråk  
IKM Bygg 7, nivå 5 Ellen Foyn Bruun Gunn Bekken
IKM Bygg 8, nivå 3 Trond Einar Garmo Jogita B. Pedersen
IKM Bygg 8, nivå 4 Sara Brinch Bjørn Rasmussen
IMU Bygg 2, nivå 4 Vegard Stolpnessæter
IMU Olavskvartalet 6 et., Krambugata 12, Annekset, Kjøpmannsgata 42 og 46 Bjørn Stene  
IMU Fjordgata 1 Trond Engum  
IMU Idrettssenteret (Dragvoll) Maj Vester Larsen Hanne Formo
KULT Bygg 11, nivå 5 Lotte Sæther Kari Bergheim
HF-område Bygg 5, nivå 4   Robert Næss
Fak.adm. HF Bygg 2, nivå 5 Rune Åge Frantzen Arnhild Hoelsether

 

Rune Åge Frantzen fungerer som koordinator for de områdeansvarlige ved HF.

0 Vedlegg
10197 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)