Områdeansvarligs brannansvar

Områdeansvarlig er utpekt av linjeleder og har som oppgave å bidra til evakuering av personer i et tildelt område i bygget. Områdeansvarlig ble tidligere kalt etasjeansvarlig.

Brannvern

Før brannalarm #

Områdeansvarlig skal

  • være kjent med området man har ansvar for, og vite hvilke rom som skal kontrolleres ved brannalarm
  • kjenne til rømningsveier og møteplasser
  • sørge for at oransje identifikasjonsvest er tilgjengelig. Varsle linjeleder hvis vest mangler

Ved brannalarm #

  1. Ta på oransje brannvest
  2. Tøm området for folk
  3. Oppsøk evakueringsansvarlig (gul vest) for rapportering
  4. Sørg for at personer møter på møteplass slik at utrykningskjøretøy kommer fram
  5. Sørg for at ingen går inn i bygget før klarsignal er gitt

Etter brannalarm #

Opplæring #

  • Områdeansvarlig skal delta på årlige opplæringsmøter

Evakueringsøvelser #

Brannkort #

  • Skriv ut brannkort og bruk som veiledning ved brann

Kontakt #

3 Vedlegg
20507 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)